Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport komt met een regeling voor bedrijven die hun werknemers zonder klachten willen testen op het coronavirus als thuiswerken geen optie is. Per preventieve test ontvangen de bedrijven een tegemoetkoming van 20 euro.

De regeling vergoedt antigeensneltesten en testen voor begeleide zelfafname. Arbodiensten en BIG-geregistreerde artsen van bedrijven melden zich voor de regeling aan en voeren op aanvraag van de werkgevers de testen uit. De regeling, die vanaf vandaag ingaat, loopt in ieder geval tot eind mei, maar kan met een maand worden verlengd.

De tegemoetkoming geldt alleen voor werknemers die hun werk niet thuis kunnen voortzetten, benadrukt een woordvoerder van het ministerie. Een andere voorwaarde voor de tegemoetkoming is dat werknemers zich in werksituaties moeten bevinden waarin zij, buiten hun schuld om, moeilijk 1,5 meter afstand kunnen bewaren.

Werkgevers vullen daarom een verklaring in waarin zij expliciet aangeven dat de testen bedoeld zijn voor werknemers die aan deze voorwaarden voldoen. Een werkgever mag werknemers overigens nooit verplichten tot het afnemen van een coronatest.

Tot vorige week was er al een tegemoetkoming voor werkgevers om werknemers met klachten te testen. Die tegemoetkoming gold ook voor het testen van werknemers die in contact waren geweest met een besmette persoon. Voor de nieuwe regeling stelt het ministerie 250 miljoen euro beschikbaar.

“Preventief testen kan vroegtijdig besmettingen helpen opsporen en uitbraaksituaties voorkomen. Bovendien kunnen werkgevers hun werknemers een veiligere werkomgeving bieden door preventief te testen”, aldus het ministerie, dat werkgevers adviseert om de testen twee keer per week uit te voeren.

In een gezamenlijke verklaring schrijven werkgeversorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW blij te zijn met de nieuwe regeling. “Wij pleiten al langer voor de mogelijkheid van preventief testen op de werkvloer. Het draagt bij aan vroegtijdige opsporing, voorkomt uitbraken in bedrijven en vergroot de veiligheid op de werkvloer.”