Het ministerie van Volksgezondheid heeft twee tests goedgekeurd waarmee mensen zichzelf kunnen testen op het coronavirus. Het departement verwacht de eerste zelftests half april te ontvangen. Die zullen dan beschikbaar worden gesteld aan het onderwijs en aan werkgevers die hun werknemers willen testen.

Omdat de testen formeel medische hulpmiddelen zijn, moest het ministerie eerst een ontheffing verlenen. Dat is nu gebeurd voor de testen van de bedrijven Roche en Biosynex. Het gaat om zogenoemde antigeentesten, die veel sneller een uitslag geven dan de PCR-test die vooral in de teststraten van de GGD wordt gebruikt.

De eerste testen, die het ministerie over enkele weken verwacht, gaan naar het onderwijs. Dat moet bijdragen aan de heropening van onderwijsinstellingen die nu nog gesloten zijn. “Ook voor werkgevers worden zelftesten beschikbaar gesteld zodat werknemers zichzelf preventief en frequent kunnen laten testen”, aldus het ministerie.

Uiteindelijk moeten mensen de testen ook kunnen kopen in apotheken en supermarkten. Wanneer dat zover is, is nog niet duidelijk.

Studenten moeten zich vanaf april één keer per week kunnen testen

Het ministerie van Onderwijs denkt dat met de zelftesten uitbraken kunnen worden voorkomen. In eerste instantie worden ze ingezet op middelbare scholen, om leerlingen en personeel te testen die in dezelfde ruimte als een besmette persoon zijn geweest. Daarnaast kan personeel zich twee keer per week preventief testen.

“Dit geldt ook voor personeel van de kinderopvang, als de opvang in hetzelfde gebouw als de school zit”, aldus het ministerie.

In het hoger onderwijs moeten studenten zich vanaf eind april één keer per week kunnen testen. “De Rijksoverheid stelt hiervoor de testen beschikbaar, en de komende tijd wordt dit samen met de instellingen verder uitgewerkt. Ook voor het mbo zullen zelftesten beschikbaar worden gesteld.”